Účetnictví

  • kompletní vedení podvojného účetnictví - vedení hlavní knihy a účetního deníku, evidence závazků a pohledávek, evidence majetku vč. stanovení odpisů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
  • příprava měsíčního/čtvrtletního přiznání k DPH, souhrnného a kontrolního hlášení
  • přiznání k dani z příjmů
  • zpracování účetní závěrky
  • vedení mzdové agendy
  • zastupování na úřadech a spolupráce při daňových kontrolách
  • archivace
  • poradenství