Mzdy

  • vedení mzdové agendy
  • výpočet čisté mzdy a ostatních odvodů
  • přihlášení / odhlášení zaměstnance na SSZ a ZP
  • přehledy o výši pojistného pro SSZ a ZP za zaměstnance
  • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  • vyúčtování daně vybírané srážkou
  • poradenství